Dsc00020

Winlin™ 5400


Winlin 5400-810 är utvecklad för svenska jordbruk med beprövad teknik.
Matchar de maskinkedjor som normalt förekommer på flertalet svenska djurgårdar.

Materialet tippas med en vanlig lastare upp på matarbordet vars hastighet kan ställas steglöst. Detta säkerställer en jämn transport av materialet till den unika rotorn som komprimerar materialet. Rotorn i WINLIN ensilagepackare är noga utprovad för att packa materialet jämn åt alla håll i den tunnel som leder materialet vidare ut i säcken.

Under packningsprocessen skjuts traktor och packare framåt och komprimeringsgraden kan justeras genom att bromsa ekipaget lagom mycket. Vajrar som löper längs med säcken fästs där packningen påbörjas. Dessa motverkar att ekipaget knuffas framåt och bromsningen sker med hjälp av mekanisk styrda bromstrummor. Detta system är exakt och lätt att justera till önskad grad av komprimering samt de olika egenskaper som finns hos de material som kan packas.

Packningstunnlar är utbytbara och finns i följande dimensioner: 8 eller 10 fot. Mekanisk broms, 1000 rpm, fjärrstyrning samt fram- och bakdriving på matarbordet.

2-dagars hjälp med igångkörning ingår alltid när du köper ensilagepackare av oss!
Du kan även beställa din maskin med eget hydraulsystem.

Bra arbetsmiljö

Vid lastning av den traktordragna WINLIN 5400-810 sker istället lastningen från lastmaskin. Minimal kontakt med materialet som packas och inget höjdarbete ger en säker arbetsmiljö.

Packningskapacitet 8 fots tunnel

1000 - 1200 kg TS per meter eller 4,5 m2 per meter slang. Packningskapacitet - 20 ton TS per timme (majs) - 15-20 ton TS per timme (gräs)


Packningskapacitet 10 fots tunnel

1500 kg TS per meter eller 7 m2 per meter slang. Packningskapacitet - 25 ton TS per timme (majs) - 20 ton TS per timme (gräs)


Tunnlar

8 fots (2,4 m) 10 fots (3,0 m)