SMART Ensilage

Winlin ensilagepackare ger bättre foderkvalité

Fördelarna är uppenbara med låg energiförlust samt kort exponeringstid för väder och vind.
Packning i plasttuber ger kort skördetid och absolut lufttät lagring som ger en mycket bra foderkvalitet i form av:

  • mindre förekomst av sporer och juvermastiter
  • mer protein och energi i mjölken
  • bättre foderutbyte, dvs mer mjölk på samma mängd foder

Ingen annan enslieringsmetod ger så snabb ensilering.

Materialet bearbetas mekaniskt och spjälkar stråets cellväggar varvid socker frigörs som snabbar på PH-sänkningen. Det här resulterar i en snabbare ensilering. Ensilering i plasttub förbrukar endast 20% plast jämfört med rundbalar. Plasttuben ger också fördelar för massor som avger pressvatten. I motsats till rundbalar och plansilo ser plasttuben till att eventuellt pressvatten inte läcker och orsakar näringsläckage. Metoden är också förknippad med lägre olycksrisker än exempelvis plan- och tornsilo, vilket ger en gynnsam arbetsmiljö totalt sett.

När tiderna är omvälvande söker man nya lösningar. Vårt mål är att sänka dina ensileringskostnader.