SMART Spannmål

Spara på torkning, lagring, och malning. Geringhoff SiloForce Mill ersätter dessa moment. Resultatet blir billigare och bättre kraftfoder. En mer energirik och smaklig kraftfoder får du genom att tröska lite tidigare än normalt. Du kan odla andra sorters spannmål t ex kärnmajs i södra Sverige eller vårvete och tvåradskorn i norra Sverige. Det ger Dig möjlighet att kunna ta större skördar med bättre näringsinnehåll dessutom kan Du förlänga trösksäsongen eller skördesäsongen. Du minimerar transporter och arbetstid med färdigkrossad eller lagrad spannmål på Din gård. Detta system passar om Du har små volymer eller mycket stora volymer.