SMART Ekonomi

Är du lantbrukare…

Många undersökningar visar på överlägset bäst ekonomiskt utfall med tubensilering.
Om du inte har en tornsilo i gott skick så vinner du på att satsa på tubensilering hur du än räknar. Flera alternativ finns när det gäller att äga själv eller samäga då alla enheter är mobila. De ekonomiska fördelarna är:

  • låga investeringskostnader
  • lätt att ändra mängden som skall lagras, flexibelt
  • bestäm själv nivån på drift- och kapitalbudgeten, äga själva eller enbart köpa tjänster
  • låga lagringsförluster
  • högt näringsvärde på foder

Som maskin hållare……

har du stora möjligheter att få nöjda kunder och en god ekonomi genom att erbjuda tjänster inom packning och lagring.
Användningsområdet är mycket brett. Förutom ensilering inom jordbruket med främst gräs och majs så klarar tekniken även att packa torv, flis, kompost samt ett antal olika bi- och restprodukter.
Kundunderlaget är betydande, främst inom områden där det finns industrier och offentliga aktörer inom t.ex. livsmedel, avfall, energi och skog.

Beprövad teknik ger driftsäkra maskiner med hög kapacitet. Med en matchande maskinkedja kan du erbjuda kunderna ett komplett koncept. Få alternativ på marknaden ger dig konkurrensfördel och ett bra utfall.

Passa på att investera i en flexibel teknik som ger dig god avkastning på ditt kapital. Tack vare robust konstruktion och hög driftsäkerhet har maskinerna mycket gott andrahandsvärde vilket ytterligare förbättrar kalkylen. Förbrukningen av bränsle i förhållande till mängden foder är lägre jämfört med andra metoder för ensilering.