VERSA® ID 1014


VERSA ID1014 självgående ensilagepackare

VERSA ID 1014 är anpassad för dig som har stora enheter med hög maskinkapacitet t ex självgående hack.VERSA ID 1014 används i Sverige av maskinstationer, biogas samt avfall anläggningar. VERSA ID 1014 självgående ensilagepackare tillverkas i USA och har funnits på marknaden i mer än 35 år. Med avlastningsbord, utbytbara tunnlar samt hytt.

Packningsdensitet bestäms med hjälp av luftbromsar och flyttbar bromsvajer som sitter inuti tunneln. Inget bromsnät behövs. Fodret tippas med vagn eller container direkt på packarens avlastningsbord som flyttar materialet mot rotorn. Rotorn packar fodret lufttätt med special utformade tänder. Fodret packas i en 2- meter lång tunnel som ger en jämn säck utan luftfickor. Den spiralformade rotorn pressar materialet igenom stående motstål. För gräs är detta en mycket viktigt del i processen då bearbetningen påverkar ensileringsprocessen och ger högre lagringsstabilitet samt lägre energiförluster. Materialet bearbetas mekaniskt och spjälkar stråets cellväggar varvid socker frigörs som snabbar på PH-sänkningen. Det här resulterar i en snabbare ensilering. På VERSA-maskinerna är rotorns tänder kromade vilket ger en livslängd på mellan 2-400 000 ton packat material.

Bra arbetsmiljö

Med vår största maskin arbetar du bekvämt i luftkonditionerad hytt med full uppsikt över arbetet. Vid lastning av den traktordragna WINLIN 5400-810 sker istället lastningen från lastmaskin. Minimal kontakt med materialet som packas och inget höjdarbete ger en säker arbetsmiljö.

Packningskapacitet 10 fots tunnel

1500 kg TS per meter eller 7,06 m3 per meter slang. Packningskapacitet 10+ ton per minut


Packningskapacitet 12 fots tunnel

2400 kg TS per meter eller 10,17 m3 per meter slang. Packningskapacitet 10+ ton per minut


Tunnlar

Available tunnel sizes: 10 fot (3 m) 12 fot (3.7 m) 14 fot (4.3 m)