Lantbruk

Snabb ensilering för bästa foderkvalitet

Gräs och fodermajs är vanliga grödor som ensileras i plasttuber. Med fördel kan också helsäd, spannmål, halm, drav samt HP-massa lagras. Ingen annan enslieringsmetod ger så snabb ensilering. Fördelarna är uppenbara med låg energiförlust samt kort exponeringstid för väder och vind. Packning i plasttuber ger kort skördetid och absolut lufttät lagring som ger en mycket bra foderkvalitet i form av:

 

– mindre förekomst av sporer och juvermastiter
– mer protein och energi i mjölken
– bättre foderutbyte, dvs mer mjölk på samma mängd foder.

 

Andra fördelar är korta ställtider för att påbörja och
avsluta ensileringen.

 

Miljömässiga fördelar

Ensilering i plasttub förbrukar endast 20% plast jämfört med rundbalar. Plasttuben ger också fördelar för massor som avger pressvatten. I motsats till rundbalar och plansilo ser plasttuben till att eventuellt pressvatten inte läcker och orsakar näringsläckage. Metoden är också förknippad med lägre olycksrisker än exempelvis plan- och tornsilo, vilket ger en gynnsam arbetsmiljö totalt sett.

 

Sist men absolut inte minst – en bra ekonomi

Många undersökningar visar på överlägset bäst ekonomiskt utfall med tubensilering.
Om du inte har en tornsilo i gott skick så vinner du på att satsa på tubensilering hur du än räknar. Flera alternativ finns när det gäller att äga själv eller samäga då alla enheter är mobila.

 

De ekonomiska fördelarna är:

– låga investeringskostnader
– lätt att ändra mängden som skall lagras, flexibelt
– bestäm själv nivån på drift- och kapitalbudgeten, äga själva eller enbart köpa tjänster
– låga lagringsförluster
– högt näringsvärde på foder