Entreprenad

Mångsidig och robust teknologi

Som maskinhållare har du stora möjligheter att få nöjda kunder och en god ekonomi genom att erbjuda tjänster inom pack och lagring. Användningsområdet är mycket brett. Förutom ensilering inom jordbruket med främst gräs och majs så klarar tekniken även att packa torv, flis, kompost samt ett antal olika bi- och restprodukter.

 

Kundunderlaget är betydande, främst inom områden där det finns industrier och offentliga aktörer inom t.ex. livsmedel, avfall, energi och skog. Beprövad teknik ger driftsäkra maskiner med hög kapacitet. Med en matchande maskinkedja kan du erbjuda kunderna ett komplett koncept. Få alternativ på marknaden ger dig konkurrensfördel och ett bra utfall.

 

Bra arbetsmiljö

Med vår största maskin VERSA ID 1014 arbetar du bekvämt i luftkonditionerad hytt med full uppsikt över arbetet. Vid lastning av den traktordragna WINLIN 5400-810 sker istället lastningen från lastmaskin. Minimal kontakt med materialet som packas och inget höjdarbete ger en säker arbetsmiljö.

 

God kalkyl

Passa på att investera i en flexibel teknik som ger dig god avkastning på ditt kapital. Tack vare robust konstruktion och hög driftsäkerhet har maskinerna mycket gott andrahandsvärde vilket ytterligare förbättrar kalkylen.Förbrukningen av bränsle i förhållande till mängden foder är lägre jämfört med andra metoder för ensilering.